İNGİLTERE

 • *Pasaport (Seyahatinizin dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
  *Şirketin antetli kağıdına İngiltere Konsolosluğu İstanbul’a hitaben yazılmış seyahat amacını belirten, seyahat tarihlerinin belirtildiği, masrafları karşılayacağını taahhüt eden kaşeli ve imzalı İngilizce dilekçe
  *İngiltere de ki Şirket Tarafından Yollanan seyahat tarihlerinin ve ilgili kişilerin isimlerinin yazdığı davetiye
  *Eğer Fuar’a Gidilecek ise, Fuar Giriş Belgeleri
  *Eğer Fuar da stand açılacak ise;
  -Ödeme makbuzu
  -Fuar’ın Krokisi ve stand açılacak yerin belirtilmesi gerekli
  -Fuar davet yazısı
  -Fuara katılım sözleşmesi
  *Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi (süresi geçmemiş)
  *Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Tic. ve ya San. Odası-Son 6 Ay Tarihli)
  *Vergi Levhası Fotokopisi (Son Dönem)
  *Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  *Şirket Banka Hesap Dökümleri
  Güncel tarihli Son 3 Aylık hesap hareketli ve yeterli bakiyesi bulunan banka hesap dökümü (kaşeli ve imzalı olmalı, belgeyi imzalayan yetkililerin imza sirküleri  eklenmelidir.)             
  *Konfirmeli Otel - Uçak Rezervasyonu
  *Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  *Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  *Pasaportun işlenmiş sayfaların fotokopileri
  *Varsa Eski Pasaport 

 • *Pasaport (Seyahatinizin dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
  *Şirket tarafından İngiltere Konsolosluğu İstanbul’a hitaben yazılmış görevi, işe başlama tarihi, izin süresi ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam edeceğine dair taahhüdünü içeren Antetli kâğıda imzalı ve kaşeli İngilizce dilekçe
  *İngiltere de ki Şirket Tarafından Yollanan seyahat tarihlerinin ve ilgili kişilerin isimlerinin yazdığı davetiye
  *Eğer Fuar’a Gidilecek ise, Fuar Giriş Belgeleri
  *Eğer Fuar da stand açılacak ise;
  -Ödeme makbuzu
  -Fuar’ın Krokisi ve stand açılacak yerin belirtilmesi gerekli
  -Fuar davet yazısı
  -Fuara katılım sözleşmesi
  *Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi (süresi geçmemiş)
  *Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Tic. ve ya San. Odası-Son 6 Ay Tarihli)
  *Vergi Levhası Fotokopisi (Son Dönem)
  *Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  *SGK 4A Hizmet Dökümü (Barkodlu)
  *Son 3aylık maaş bordrosu
  *SGK İşe Giriş Bildirgesi
  *Şirket Banka Hesap Dökümleri
  Güncel tarihli Son 3 Aylık hesap hareketli ve yeterli bakiyesi bulunan banka hesap dökümü (kaşeli ve imzalı olmalı, belgeyi imzalayan yetkililerin imza sirküleri  eklenmelidir.)             
  *Konfirmeli Otel - Uçak Rezervasyonu
  *Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  *Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  *Pasaportun işlenmiş sayfaların fotokopileri
  *Varsa Eski Pasaport 

 • *Pasaport (Seyahatinizin dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
  *Şirketin antetli kağıdına İngiltere Konsolosluğu İstanbul’a hitaben yazılmış seyahat amacını belirten, seyahat tarihlerinin belirtildiği, masrafları karşılayacağını taahhüt eden kaşeli ve imzalı İngilizce dilekçe 
  *Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi  (süresi geçmemiş)
  *Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. ve ya San. Odası-Son 3 Ay Tarihli)
  *Vergi Levhası Fotokopisi (Son Dönem)
  *Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  *Şahsi banka hesap dökümü
  Güncel tarihli Son 3 Aylık hesap hareketli ve yeterli bakiyesi bulunan banka hesap dökümü (kaşeli ve imzalı olmalı, belgeyi imzalayan yetkililerin imza sirküleri  eklenmelidir.)             
  *Konfirmeli Otel - Uçak Rezervasyonu
  *Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  *Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  *Varsa Eski Pasaport
  *Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi

 • *Pasaport (Seyahatinizin dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
  *Şirket tarafından İngiltere Konsolosluğu İstanbul’a hitaben yazılmış görevi, işe başlama tarihi, izin süresi ve işverenin çalışanın Türkiye’de görevine devam edeceğine dair taahhüdünü içeren Antetli kâğıda imzalı ve kaşeli İngilizce dilekçe
  *Şahsın kendisi tarafından İngiltere Konsolosluğu İstanbul’a hitaben yazılmış seyahat amacını açıklayan,seyahat tarihlerinin belirtildiği, masrafları karşılayacağını taahhüt eden İngilizce dilekçe
  *Son 3 Aylık Maaş Bordrosu
  *4A hizmet dökümü (Barkodlu)
  *İşe giriş bildirgesi
  *Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi  (süresi geçmemiş)
  *Faaliyet Belgesi fotokopisi (Tic. ve ya San. Odası-Son 3 Ay Tarihli)
  *Vergi Levhası Fotokopisi (Son Dönem)
  *Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
  *Şahsi Banka Hesap Dökümleri
  Güncel tarihli Son 3 Aylık hesap hareketli ve yeterli bakiyesi bulunan banka hesap dökümü (kaşeli ve imzalı olmalı, belgeyi imzalayan yetkililerin imza sirküleri  eklenmelidir.)             
  *Konfirmeli Otel - Uçak Rezervasyonu
  *Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  *Tam tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
  *Varsa Eski Pasaport
  *Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi

 • *Pasaport (Seyahatinizin dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
  *Şahsın kendisi tarafından İngiltere Konsolosluğu İstanbul’a hitaben yazılmış seyahat amacını açıklayan,seyahat tarihlerinin belirtildiği, masrafları karşılayacağını taahhüt eden İngilizce yazılmış dilekçe
  *Emeklilik cüzdan fotokopisi yoksa SGK dan alınmış kaşeli imzalı emeklilik yazısı İngilizce
  *Emeklilik maaşının alındığı bankadan son 3 aylık banka dökümü
  *Şahsi Banka Hesap Dökümleri
  Güncel tarihli Son 3 Aylık hesap hareketli ve yeterli bakiyesi bulunan banka hesap dökümü (kaşeli ve imzalı olmalı, belgeyi imzalayan yetkililerin imza sirküleri  eklenmelidir.)             
  *Konfirmeli Otel - Uçak Rezervasyonu
  *Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  *Varsa Eski Pasaport
  *Varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi
  *Tam Tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 • *Pasaport (Seyahatinizin dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli)
  *Şahsın ebeveynleri tarafından İngiltere Konsolosluğu İstanbul’a hitaben yazılmış seyahat amacını açıklayan,seyahat tarihlerinin belirtildiği, masrafları karşılayacağını taahhüt eden İngilizce yazılmış dilekçe
  *Masrafları karşılayacak ebeveyne ait gelir gösteren evraklar (ebeveyn hangi çalışma grubuna giriyorsa ek olarak evrak hazırlanmalıdır ÖR; sigortalı çalışan,emekli, işveren ..)
  *Öğrenci belgesi
  *Masrafları karşılayacak ebeveynin Banka Hesap Dökümleri
  Güncel tarihli Son 3 Aylık hesap hareketli ve yeterli bakiyesi bulunan banka hesap dökümü (kaşeli ve imzalı olmalı, belgeyi imzalayan yetkililerin imza sirküleri  eklenmelidir.)             
  *Konfirmeli Otel - Uçak Rezervasyonu
  *Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  *Tam tekmil Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  *Eğer öğrenci 18 yaşından küçük ise anne baba tarafından noter onayı MUVAFFAKATNAME
  *Pasaportun işlenmiş sayfaların fotokopileri
  *Varsa Eski Pasaport 

İngiltere Vizesi Bilgi Formu : İNGİLTERE BİLGİ FORMU